Witamy na naszej stronie


     

Tempus nostrum est  -  łac.  CZAS NALEŻY DO NAS 
 
Lucius Seneca, pisarz,poeta i filozof  rzymski.

Zajęcia dotowane przez Urząd Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasze cele

-  inicjowanie, propagowanie, wspieranie rozwoju osobistego osób starszych,                

   ich aktywności poznawczej, twórczej oraz ruchowej,

-  promowanie zdrowego stylu życia,

-  rozwijanie potrzeby aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Warszawy,

-  zapobieganie osamotnieniu, wykluczeniu społecznemu ,

-  pomoc w odnalezieniu sensu i celowości życia,

-  krzewienie pogody ducha, tolerancji i życzliwości.

 

 Nasi Partnerzy: