Strona główna

Tempus nostrum est 

 łac.  CZAS NALEŻY DO NAS

Lucius Seneca, pisarz,poeta i filozof  rzymski

 

Nasz adres:

ul. Urbanistów 3

02-397 Warszawa

telefon 609-305-377

poczta  mailowa : info@utwomega.pl

Nasze cele:

–  inicjowanie, propagowanie, wspieranie rozwoju osobistego osób starszych,

   ich aktywności poznawczej, twórczej oraz ruchowej,

–  promowanie zdrowego stylu życia,

–  rozwijanie potrzeby aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Warszawy,

–  zapobieganie osamotnieniu, wykluczeniu społecznemu,

–  pomoc w odnalezieniu sensu i celowości życia,

–  krzewienie pogody ducha, tolerancji i życzliwości.