Odpłatność za udział w zajęciach .

Ze względów finansowych po raz pierwszy Zarząd wprowadził zmiany w zasadach
korzystania z zajęć organizowanych przez SOUTW OMEGA – wprowadzono odpłatność
za korzystanie z niżej wymienionych zajęć:

1. Komputer odpłatność 20,00 zł miesięcznie
2. Lecący żuraw odpłatność 10,00 zł miesięcznie
3. Tańce w gromadce odpłatność 10,00 zł miesięcznie
4. Cogito odpłatność 10,00 zł miesięcznie
5. Trening pamięci odpłatność 10,00 zł miesięcznie
6. Pilates odpłatność 20,00 zł miesięcznie

Lektorat z języka francuskiego uczestnicy sami finansują lekcje -Omega udostępnia sale.

Lektorat z języka angielskiego wznowimy po nawiązaniu współpracy z nowym Lektorem.
Ze względu na stan zdrowia , Lektor z lat ubiegłych zrezygnował ze współpracy.
Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia .

Basen / pływanie i aqua aerobic / zostaną wznowione po podpisaniu umowy na najem niecki basenowej.
Sprawy finansowe i niska frekwencja naszych studentów były przyczyną rezygnacji
z poprzedniej lokalizacji tj. basenu UW przy ul. Banacha
Sprawa jest w toku .

Zaszufladkowano do kategorii Inne