Przystąpienie do programu

Informujemy że w dniu 14-11-2018 roku została złożona oferta realizacji zadania publicznego
zatytułowana ” Senior jako odbiorca i krzewiciel kultury dziedzictwa narodowego”
Projekt obejmuje warsztaty,wycieczki,wykłady ,koncerty i zajęcia muzealne dla słuchaczy SOUTW OMEGA.
Chcących wziąć udział w projekcie prosimy o zgłaszanie.
Zapisy w Sekretariacie SOUTW OMEGA

Odpłatność dla osób nie będącymi członkami Stowarzyszenia OMEGA

W dniu dzisiejszym tj.10-10-2018 roku Zarząd SOUTW OMEGA podjął uchwałę w sprawie odpłatności za uczestnictwo w imprezach organizowanych dla Osób będących członkiem Stowarzyszenia a osób im towarzyszących.

Osoby towarzyszące korzystające z imprez zorganizowanych dla słuchaczy będą ponosić odpłatność wyższą o :
20 % w przypadku korzystania z wyjazdów na wczasy
10 % w przypadku korzystania z wyjazdów na wycieczki.

Podyktowane to jest dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy tymi wyjazdami a ograniczoną ilością miejsc .