Wznowione zajęcia .

Z dniem 21 listopada 2018 roku język angielski jest obecny na naszej Uczelni.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki tego języka.                                              Zajęcia są płatne – 8 zł za godzinę .                                                                        Miesięczna opłata przy 4 godz. wynosi 32 ,00 /słownie: trzydzieści dwa zł./                 Zajęcia odbywają się w 2 grupach : początkującej i zaawansowanej.                          Zapraszamy w poniedziałek o godz. 10,15 grupa  zaawansowana                                                                                     o godz.  11,30 grupa początkująca