Odpłatność dla osób nie będącymi członkami Stowarzyszenia OMEGA

W dniu dzisiejszym tj.10-10-2018 roku Zarząd SOUTW OMEGA podjął uchwałę w sprawie odpłatności za uczestnictwo w imprezach organizowanych dla Osób będących członkiem Stowarzyszenia a osób im towarzyszących.

Osoby towarzyszące korzystające z imprez zorganizowanych dla słuchaczy będą ponosić odpłatność wyższą o :
20 % w przypadku korzystania z wyjazdów na wczasy
10 % w przypadku korzystania z wyjazdów na wycieczki.

Podyktowane to jest dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy tymi wyjazdami a ograniczoną ilością miejsc .

DATATYTUŁ WYKŁADUWYKŁADOWCA
10 X 2018 I Wojna Światowa 1914-1918 Legiony Piłsudskiego ,medycyna,okopy,gazmgr Jan Nałęcz
17 X 2018 Polscy Zesłańcy -Uczeni na Syberii.mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak
24 X 2018 Nie mów kurde w Turcji. Kurdemgr Andrzej Pasławski
07 XI 2018 Argentyna - kraj 6 kontynentówdr Grażyna Gurnik
14 XI 2018 Opowieść o Stanisławie Moniuszko-Patronie 2019 roku.mgr Ewa Andrzejewska
l
21 XI 2018"Wiatr od morza"Stefana Żeromskiego -utwór zapomnianyProf.dr hab Teresa
Chynczewska -Hennel
28 XI 2018 Wszystko dla Warszawy -wspomnienie o Prof. Janie Zachwatowiczu , znanym architekcie i historyku sztuki ,ratującym zabytki Stolicymgr Ewa Andrzejewska
05 XII 2018Ruch,ekspresja,światło-największe dzieła Baroku dr Magdalena Tarnowska
12 XII 2018 Hanka Bielicka -Dama w kapeluszachmgr Ewa Andrzejewska
Zaszufladkowano do kategorii Wyklady

Odpłatność za udział w zajęciach .

Ze względów finansowych po raz pierwszy Zarząd wprowadził zmiany w zasadach
korzystania z zajęć organizowanych przez SOUTW OMEGA – wprowadzono odpłatność
za korzystanie z niżej wymienionych zajęć:

1. Komputer odpłatność 20,00 zł miesięcznie
2. Lecący żuraw odpłatność 10,00 zł miesięcznie
3. Tańce w gromadce odpłatność 10,00 zł miesięcznie
4. Cogito odpłatność 10,00 zł miesięcznie
5. Trening pamięci odpłatność 10,00 zł miesięcznie
6. Pilates odpłatność 20,00 zł miesięcznie

Lektorat z języka francuskiego uczestnicy sami finansują lekcje -Omega udostępnia sale.

Lektorat z języka angielskiego wznowimy po nawiązaniu współpracy z nowym Lektorem.
Ze względu na stan zdrowia , Lektor z lat ubiegłych zrezygnował ze współpracy.
Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia .

Basen / pływanie i aqua aerobic / zostaną wznowione po podpisaniu umowy na najem niecki basenowej.
Sprawy finansowe i niska frekwencja naszych studentów były przyczyną rezygnacji
z poprzedniej lokalizacji tj. basenu UW przy ul. Banacha
Sprawa jest w toku .

Zaszufladkowano do kategorii Inne