Realizacja projektu programu

Z wielką radością informujemy że realizacja zadania publicznego pn „Senior jako odbiorca i krzewiciel kultury dziedzictwa narodowego ” złożonego w formie oferty w trybie tzw.małego grantu, została uznana za celową .

Przyznana dotacja to kwota  9 250,00 złotych -kwota wnioskowana