Odpłatność dla osób nie będącymi członkami Stowarzyszenia OMEGA

W dniu dzisiejszym tj.10-10-2018 roku Zarząd SOUTW OMEGA podjął uchwałę w sprawie odpłatności za uczestnictwo w imprezach organizowanych dla Osób będących członkiem Stowarzyszenia a osób im towarzyszących.

Osoby towarzyszące korzystające z imprez zorganizowanych dla słuchaczy będą ponosić odpłatność wyższą o :
20 % w przypadku korzystania z wyjazdów na wczasy
10 % w przypadku korzystania z wyjazdów na wycieczki.

Podyktowane to jest dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy tymi wyjazdami a ograniczoną ilością miejsc .