Przystąpienie do programu

Informujemy że w dniu 14-11-2018 roku została złożona oferta realizacji zadania publicznego
zatytułowana ” Senior jako odbiorca i krzewiciel kultury dziedzictwa narodowego”
Projekt obejmuje warsztaty,wycieczki,wykłady ,koncerty i zajęcia muzealne dla słuchaczy SOUTW OMEGA.
Chcących wziąć udział w projekcie prosimy o zgłaszanie.
Zapisy w Sekretariacie SOUTW OMEGA