Wczasy w Rowach .

Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia wakacji w Rowach                                      w okresie od 08 czerwca do 22-czerwca-2019 roku .

W 2019 roku odpłatność niewiele wzrosła i wynosi 1 386.-za pobyt 14 dniowy .                 Warunki pobytu , wyżywienie i dodatkowe atrakcje nie ulegają zmianom.

Podobnie jak w roku ubiegłym wysokość opłaty za transport będzie ustalana po zamknięciu listy jadących. Jest to związane z  wielkością autokaru i ilością osób wyjeżdzających.

Od dnia 28 listopada 2018 roku przyjmujemy zapisy .

Do 10 stycznia 2019 roku przyjmujemy zaliczki                                                                      w wysokości 200,00  /słownie : dwieście zł./

Prosimy o przemyślane decyzje. Zaliczki nie będą zwracane po dokonaniu przelewu zaliczki na konto bankowe Ośrodka w Rowach .

W przypadku rezygnacji prosimy o wskazanie innej osoby na miejsce zarezerwowane -jest to również możliwość wycofania zaliczki.

Informujemy również że w tym roku akademickim organizujemy tylko jeden wyjazd wczasowy letni i jeden wyjazd jesienny.