Zasady przyjmowania nowych członków

Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia odbywa się przede wszystkim pod koniec września i w październiku każdego roku.

W roku akademickim 2018/2019 zapisy odbędą się 26 i 28 września oraz 03 i 05 października w godz. 11.00 – 13.00 WSP im. J. Korczaka ul. Urbanistów 3

Nowych członków przyjmujemy także w ciągu roku kalendarzowego.

Aby zostać słuchaczem SOUTW OMEGA należy wypełnić deklarację członkowską, oraz opłacić składkę roczną w wysokości ustalanej każdego roku.

W roku akademickim 2018/2019 składka roczna wynosi 180 zł.

Opłaty wpisowej nie pobieramy!

Po rozpoczęciu roku akademickiego opłaty nie ulegają zwrotowi.

Wpłaty następują na konto Omegi lub gotówką.