Wolontariat

Zapraszamy wszystkich chętnych – studentów i absolwentów wszystkich uczelni
warszawskich, niezależnie od kierunków studiów, do podjęcia współpracy z naszym stowarzyszeniem.

Z każdym rokiem rozwijamy się i w naszych zajęciach uczestniczy coraz więcej słuchaczy.  Powstaje coraz więcej grup, co wynika z mnogości słuchaczy oraz konieczności stopniowania zajęć (np. lektoraty języków obcych z kilkoma stopniami zaawansowania).

Współpraca w wolontariacie odbywać będzie się na podstawie podpisanej umowy zawieranej przez „Omegę” z wolontariuszem.

W zamian za pracę, wolontariusz otrzymuje:                                                                     – zaświadczenie o wykonywanej pracy z podaniem rodzaju zajęć i ilości godzin),
– dyplom podziękowania,
– zwrot kosztów biletów komunikacji miejskiej,
– prawo do bezpłatnego udziału w wykładach, seminariach oraz zajęciach,
– prawo do ulgowych biletów na imprezy kulturalne (np. teatr, kino),
– prawo do zniżek w kosztach wczasów, wycieczek, itp.

Aplikacje proszę przesyłać na nasz adres: info@utwomega.pl , zaznaczając:

– wybrane zajęcia do prowadzenia,
– godziny dyspozycyjności,
– ewentualnie doświadczenia z pracy wolontariusza, szczególnie z uwzględnieniem  pracy z osobami starszymi.

ZAPRASZAMY